Projektové řízení staveb -

Project management,

Construction management

 • kompletní projektové řízení projektů od fáze přípravy přes realizaci stavby až po uvedení stavby do provozu

 • výkon činností projektových manažerů

 • koordinace dodavatelů jednotlivých částí stavby

 • inženýrská činnost v investiční výstavbě

 • komunikace s úřady a vyřizování potřebných dokumentu

 • zajištění projednávání a získání potřebných vyjádření a povolení potřebných k územnímu řízení, stavebnímu povolení, změny stavby před dokončením a kolaudací staveb

 • zajištění výkonu klasického TDI při realizaci staveb generálním dodavatelem

Cenové konzultace -

Cost management, Quantity surveyor

 • propočty všech stupňů projektové dokumentace

 • rozpočty staveb

 • cenový a technický dohled po dobu přípravy projektu

 • cenový dohled v rámci přípravy a realizace projektu

 • zpracování výkazů výměr, specifikací dodávek

 • zpracování výkazů výměr pro veřejné zakázky v souladu s platnou legislativou

 • zpracování výkazů výměr stavební části ze systému REVIT

 • zajištění poptávek a zpracování nabídek od vyšších dodavatelů stavby event. i od subdodavatelů 

 • organizace výběrových řízení staveb a jejich částí, technicko - cenové vyhodnocení nabídek 

 • kontrola fakturace

 • kontrola cenových dodatků staveb (vícepráce, méněpráce)

 • kompletní cenový servis pro stavební projekty

 

Bankovní dohled -Project controlling

 • cenový a technický dohled po dobu přípravy projektu

 • kontrola veškerých relevantních dokladů a rozhodnutí nutných pro výstavbu

 • kontrola projektové dokumentace

 • kontrola smluvních dokumentů (smlouva o dílo včetně příloh)

 • kontrola rozpočtu stavby

 • kontrola provedených stavebních prací (kvalita, plnění harmonogramu stavby, fakturace atd.)

 • kontrola veškerých změn (jak v projektové dokumentaci, tak při realizaci)

 • zpracování úvodní zprávy, pravidelných měsíčních zpráv a závěrečné zprávy

Koordinátor BOZP a PO

 • zpracování plánu BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) a PO (požární ochrany)

 • zajištění ohlášení zahájení stavby na Oblastním inspektorátu práce (OIP)

 • kontrola BOZP a PO při realizaci stavby

 • zpracování závěrečné zprávy

Cafe Pragovka, Kolbenova 923/34a
Cafe Pragovka, Kolbenova 923/34a
Cafe Pragovka, Kolbenova 923/34a
Cafe Pragovka, Kolbenova 923/34a
Cafe Pragovka, Kolbenova 923/34a
Cafe Pragovka, Kolbenova 923/34a
1/1
IMG_6819
IMG_6819
IMG_6809
IMG_6809
Poslední detaily - podlaha a zdi
Poslední detaily - podlaha a zdi
Výstavba bytového domu
Výstavba bytového domu
Ve výstavbě
Ve výstavbě
schody před
schody před
schody PO
schody PO
Rodinný dům začatek
Rodinný dům začatek

Výstavba rodinného domu

láska k detailu
láska k detailu