Projektové řízení staveb -

Project management,

Construction management

 • kompletní projektové řízení projektů od fáze přípravy přes realizaci stavby až po uvedení stavby do provozu

 • výkon činností projektových manažerů

 • koordinace dodavatelů jednotlivých částí stavby

 • inženýrská činnost v investiční výstavbě

 • komunikace s úřady a vyřizování potřebných dokumentu

 • zajištění projednávání a získání potřebných vyjádření a povolení potřebných k územnímu řízení, stavebnímu povolení, změny stavby před dokončením a kolaudací staveb

 • zajištění výkonu klasického TDI při realizaci staveb generálním dodavatelem

Cenové konzultace -

Cost management, Quantity surveyor

 • propočty všech stupňů projektové dokumentace

 • rozpočty staveb

 • cenový a technický dohled po dobu přípravy projektu

 • cenový dohled v rámci přípravy a realizace projektu

 • zpracování výkazů výměr, specifikací dodávek

 • zpracování výkazů výměr pro veřejné zakázky v souladu s platnou legislativou

 • zpracování výkazů výměr stavební části ze systému REVIT

 • zajištění poptávek a zpracování nabídek od vyšších dodavatelů stavby event. i od subdodavatelů 

 • organizace výběrových řízení staveb a jejich částí, technicko - cenové vyhodnocení nabídek 

 • kontrola fakturace

 • kontrola cenových dodatků staveb (vícepráce, méněpráce)

 • kompletní cenový servis pro stavební projekty

 

Bankovní dohled -Project controlling

 • cenový a technický dohled po dobu přípravy projektu

 • kontrola veškerých relevantních dokladů a rozhodnutí nutných pro výstavbu

 • kontrola projektové dokumentace

 • kontrola smluvních dokumentů (smlouva o dílo včetně příloh)

 • kontrola rozpočtu stavby

 • kontrola provedených stavebních prací (kvalita, plnění harmonogramu stavby, fakturace atd.)

 • kontrola veškerých změn (jak v projektové dokumentaci, tak při realizaci)

 • zpracování úvodní zprávy, pravidelných měsíčních zpráv a závěrečné zprávy

Koordinátor BOZP a PO

 • zpracování plánu BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) a PO (požární ochrany)

 • zajištění ohlášení zahájení stavby na Oblastním inspektorátu práce (OIP)

 • kontrola BOZP a PO při realizaci stavby

 • zpracování závěrečné zprávy

Cafe Pragovka, Kolbenova 923/34a
press to zoom
Cafe Pragovka, Kolbenova 923/34a
press to zoom
Cafe Pragovka, Kolbenova 923/34a
press to zoom
Cafe Pragovka, Kolbenova 923/34a
press to zoom
Cafe Pragovka, Kolbenova 923/34a
press to zoom
Cafe Pragovka, Kolbenova 923/34a
press to zoom
1/1
IMG_6819
IMG_6819
press to zoom
IMG_6809
IMG_6809
press to zoom
Poslední detaily - podlaha a zdi
Poslední detaily - podlaha a zdi
press to zoom
Výstavba bytového domu
Výstavba bytového domu
press to zoom
Ve výstavbě
Ve výstavbě
press to zoom
schody před
schody před
press to zoom
schody PO
schody PO
press to zoom
Rodinný dům začatek
Rodinný dům začatek

Výstavba rodinného domu

press to zoom
láska k detailu
láska k detailu
press to zoom